Média


Pořad České televize "Černé ovce" – reportáž "Komín" – 7. 10. 2014 (otevřít na webu ČT)


Pořad České televize "Černé ovce" – reportáž "Kominík" – 19. 2. 2011 (otevřít na webu ČT)

Kominík přináší štěstí, ale nemusí to být pravda vždy?

Změna v legislativě způsobila zvýšení cen za kominické práce a tyto ceny k tomuto řemeslu přitáhly i rádoby kominíky, podvodníky a jiná podivná individua, která po nákupu výučního listu a s vidinou snadného zisku křižují republiku a snaží se ze zákazníků vyloudit peníze!

Nemají praxi, vzdělání, zařízení a ani potřebu se vzdělávat. Proč také, že?

Kvalita jimi poskytovaných služeb hraničí s obecným ohrožením, ale dokud se nic nestane, nic se neděje.

V oblasti komínů nejde o to získat potvrzení pro pojišťovnu, že tu kominík byl.

Jde o to komín a spalinovou cestu prohlédnout, vyčistit, zároveň zkontrolovat a odhalit případné závady dříve, než způsobí škodu.

Tyto služby Vám zajistí jen kominíci, kteří se celoživotně vzdělávají, sledují vývoj v rámci svého řemesla a používají techniku nutnou pro řádné provedení dané práce, a to zvyšuje cenu, ale vždyť jde o Váš život a majetek.

Jedná se o odpovědnou a důležitou práci, a tak důvěřujte jen prověřeným firmám.

Zkontrolujte, zda opravdu přichází Váš kominik!

VASKOMINIK.CZ